Bérnövekedés Magyarországon

2022. január 4-én jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése a keresetekre vonatkozóan. A legfrissebb adatok szerint folytatódott a bérek dinamikus növekedése, a bérek 8,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, így elérve a 431 300 forintot. A bérdinamika elemzésekor két fontos tényezőt szoktak kiemelni a szakértők. Az egyik, az inflációs hatással való korrigálás, másik pedig a bérek mérésére vonatkozó módszertan. Jelen rövid elemzésben az utóbbira szeretnénk reflektálni.

1. A KSH a bérek mérésére csak a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásokat veszi figyelembe

A fenti állítás nem állja meg helyét, hiszen a KSH méri a teljes foglalkoztatottak körét, amely adatsor nyilvános elérhető a KSH honlapján (https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0143.html). Összehasonlítva a teljes munkáltatói körben mért béreket és az öt főt foglalkoztatókat megállapítható, hogy nincs lényegi eltérés a két adat sor között. A teljes körben mért keresetek átlagosan 97%-át teszik ki a legalább öt főt foglalkoztatóknak. 

2. Medián bér és az átlagbér közötti eltérés

Gyakori érv, hogy a bérek növekedését nem az átlagbér növekedésével, sokkal inkább a medián bér növekedésével célszerű megmérni. 2021 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 419 000 forint, a medián kereset ennek 80%-a (337 300 forint) volt a munkáltatók teljes körénél, ami éves szinten 8,4 százalékos növekedést jelent. A medián bér az átlagbér százalékában hazánkban nem tér el jelentősen az EU-s országok átlagától (83%). 

   Forrás: KSH