2021-11-10 16:28:03

A logisztikai ágazat magyarországi teljesítményének alakulása 2015 és 2020 között

Az utóbbi időben, egyre többet hallunk az áruszállítás területén megjelenő problémákról és konfliktusforrásokról, melyek az ágazat gazdasági teljesítőképességét, valamint nemzetgazdasági szerepét is befolyásolják. 

Igaz, hogy Magyarországot a kapcsolatos problémák jelenleg még kevésbé sújtják, mint a legtöbb nyugat-európai országot, de rövid- és középtávon hazánknak is szembe kell néznie olyan típusproblémákkal, mint a logisztikai területre begyűrűző munkaerőhiány, az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, vagy az ezekből fakadó – a keresleti és kínálati oldalon egyaránt jelentkező – financiális kérdések. 

Az ágazatban jelentkező kihívásokra tekintettel, a Makronóm Intézet jelenleg is egy átfogó elemzés elkészítésén dolgozik, mely reményeink szerint hamarosan teljes terjedelmében is elérhető lesz honlapunkon. Jelen, rövid összefoglalónkban most csupán a befejezés előtt álló tanulmány főbb megállapításait szeretnénk összegezni. 

Elemzésünkben alapvetően a magyar logisztikai ágazat, áruszállítási ágának gazdasági szerepét kívántuk vizsgálni. A vizsgálat során viszont, azzal kellett szembesülnünk, hogy a KSH – mint adatforrás – sok esetben csak a teljes ágazatra vonatkoztatott adatokat gyűjt, melyek az áruszállítás és raktározás mellett tartalmazzák a személyszállítás értékeit is. Ebből kifolyólag egyes mutatók esetében csak a teljes logisztikai szektorra vonatkozó adatokat tudunk közölni. A kutatás során a 2015 és 2020 közötti időszakot helyeztük vizsgálatunk középpontjába. 

Az áruszállítás, valamint a hozzá kapcsolódó szektorok, (mint a raktározás és a kiegészítő szolgáltatások) kibocsátási értéke az elmúlt években 4 183 és 5 345 milliárd Ft között ingadozott. 

Kibocsátási érték tekintetében, 2015 és 2020 között a legnagyobb arányú (42%-os) emelkedés a postai, futárszolgálati tevékenységnél volt tapasztalható, de a szárazföldi szállítás indikátor értékei is 31,1%-kal növekedtek. A legkisebb arányú növekedés (5,6%) a raktározási ágazatban volt tapasztalható. 

A kibocsátási érték után elemeztük, a szektor vállalatstatisztikai mutatóit is. Az elemzett években a szektoron belül, a szervezetek száma durván 26 ezer és 34 ezer között mozgott.  

Ha szigorúan csak az áruszállítás, valamint a raktározás területén tevékenykedő gazdasági szervezetek számát vizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy ezen vállalatok száma a vizsgált időszak alatt 26,6%-kal emelkedett. 

A vállalatok számának növekedése szempontjából kiemelten teljesített a postai és futárszolgálati szektor. Az említett területen kifejezetten jelentősnek mondható, több mint 269%-os emelkedés volt érzékelhető. 

Az előbbi értéktől ugyan jócskán lemaradva, de még így is jelentős arányban (24%-kal) emelkedett a légi szállítási ágazatban jelenlévő szervezetek száma. Míg a szárazföldi áruszállítással foglalkozó vállalkozások számában a legkisebb mértékű, 5,8%-os növekedést tudtunk megfigyelni. 

A vállalati statisztika résznél vizsgáltuk, a vállalkozások működési forma szerinti megoszlását is. Az ágazatban legnagyobb arányban az egyéni vállalkozások (52%) és a korlátolt felelősségű társaságok (37,1%) vannak jelen. A szektoron belül, a legkisebb mértékben pedig a részvénytársaságok (0,3%) és a szövetkezetek (0,1%) képviseltették magukat. 

A vállalatok munkavállalói létszámának megoszlásáról elmondható, hogy a legtöbb szervezet jellemzően (a vizsgált minta 83,15%-a) 1 és 4 fő közötti munkavállalóval rendelkezik. A 250 főnél nagyobb alkalmazotti létszámmal bíró vállalatok aránya csupán 0,2%. 

A vállalatok számának alakulása után az ágazat foglalkoztatottsági helyzetképét is feltérképeztük. Összeségében elmondható, hogy az elemzett évek során egy 10,2%-os emelkedés volt megfigyelhető. Míg 2015-ben az áruszállítás területén csak alig több mint 183 500-an dolgoztak, addig 2020-ban már több mint 203 000 alkalmazottja volt a szektornak. 

A 2020-as év indikátorai alapján kijelenthető, hogy az ágazaton belül a munkavállalók legnagyobb arányban a szárazföldi szállításban (30,5%) valamint a raktározási szolgáltatások (27,7%) területein voltak jelen. 

A munkavállalói létszám mellett, az ágazatban megkereshető átlag bruttó bérek is növekedtek. Az emelkedés mértéke 2015 és 2020 között elérte az 58,9%-ot. A bővülést jól szemlélteti, hogy míg 2015-ben a logisztikai ágazatban tapasztalható átlagkereset alig haladta meg a 237 ezer Ft-ot, addig 2020-ban már elérte a 379 ezer Ft-ot. A keresetek legnagyobb mértékben a csomagszállítás (66,7%) és a raktározás (66,7%) területén bővültek. A bruttó átlagbérek legkisebb arányban a szárazföldi fuvarozásban (14,3%) valamint a légi szállítmányozásban (21,2%) emelkedtek. 

A logisztikai ágazat területén 2015 és 2020 között megvalósuló beruházások értékéről elmondható, hogy a szektorban az időszakban nagymértékű fejlesztések valósultak meg. Ezt támasztja alá, hogy míg 2015-ben a fejlesztések értéke 830 Mrd Ft volt, addig ez az indikátor érték 2020-ban már meghaladta az 1 275 Mrd Ft-ot.

A szektoron belül a legnagyobb fejlesztési összegek a raktározás és a szárazföldi fuvarozás területén kerültek elköltésre. A beruházások jelentős részét új telephelyek kialakítására, meglévő telephelyek modernizálására, valamint a gépparkok fejlesztésére fordították. 

A szektorban a szolgáltatási árak 2015 és 2020 között szinte folyamatosan növekedtek. Az árak emelkedésének mértéke éves szinten, az időszak elején 0,5% alatt mozgott. Ezt követően, 2017-től nagyobb volumenű szolgáltatási ár bővülés következett be, melynek mértéke éves szinten 2,3 és 4,4% között volt. 

A logisztikai szektor áruszállítással és raktározással kapcsolatos szegmensének külkereskedelmi helyzete vegyes képet mutatott a vizsgált években. Összeségében elmondható, hogy a szektor külkereskedelmi mérlege 2015 és 2020 között pozitív volt, de annak aránya folyamatosan csökkent. A vizsgálat első évében – 2015-ben – az egyenleg még 185 Mrd Ft volt, ám később, 2020-ban már csak 134,4 Mrd Ft volt.   

Borítókép / Photo by Kindel Media from Pexels


Kapcsolódó Elemzések