Szerző: Makronóm Intézet | 2023-10-18 11:01:40

Beköszöntött az ingaállamok és a középhatalmak korszaka – geopolitikai elemzés

Az unipoláris világrend felbomlásával és a globalizáció regionalizációvá átfordulásával úgy tűnik, hogy a globális dél középhatalmai egyedülálló lehetőséget kapnak. Befolyásuk és autonómiájuk, azaz döntési szabadságfokuk és szuverenitásuk komolyan, akár még valós gazdasági-katonai erejüknél is jobban megnőhet.

A Makronóm Intézet az érintett országokat a szakmai körökben elterjedt „hintaállam” kifejezés helyett ingaállamokként azonosította: amíg a hidegháború alatt a hintaállamok csupán az Egyesült Államok és a Szovjetunió között egyensúlyozhattak, a XXI. század ingaállamai egy multipoláris nemzetközi térben jóval nagyobb szabadsággal és ingaszerű mozgási képességgel rendelkeznek. Ezek az országok fejlettségükben, kihívásaik-ban meglehetősen különbözők, ugyanakkor számos olyan aspektusban hasonlítanak, amelyek lehetővé teszik globális szerepvállalásukat: a globális értékláncok kritikus szakaszaiban versenyelőnyük van, jelentős saját tőke mozgósítása mellett a külföldi befektetések számára is különösen ígéretes célpontnak számítanak, de akár politikai vezetőik nemzetközi rendről alkotott víziójának szolgálatába is állíthatják a gazdaságukat.

Az ingaállamok mélyebb ismerete segíthet a globális dél államaival való hatékony együttműködés kialakításában. Ezeknek az országoknak nincs egységes ideológiai hát-terük, ugyanakkor közös bennük, hogy pragmatikus hozzáállásuk segíti a külpolitikájukat.

Az ingaállamok motivációinak és világgazdaságban betöltött szerepüknek megismerésével Magyarország számára is számos új lehetőség nyílik: hazánk a keleti és nyugati tőke találkozási pontjaként jelentősen profitálhat az új, átalakuló világrendből.


 A teljes elemzés a lentebb található.


Kapcsolódó Elemzések